top of page
Gaming

Projektai

HyLearn

HyLearn - Hibridinio mokymosi metodika andragogams (projekto Nr. 2022-1-LT01-KA220-ADU-000086565).

Projekto idėja – įgalinti suaugusiųjų švietėjus, teikiančius mokymus tradicinėje mokymosi aplinkose, t.y. auditorijose, kurti ir įgyvendinti hibridinį mokymąsi (HL) bei virtualius asistentus.

Projekto tikslai:

 1. Tobulinti suaugusiųjų švietėjų įgūdžius, susijusius su hibridinio mokymosi (HL) taikymu praktikoje.

 2. Padidinti suaugusiųjų švietėjų skaitmeninius įgūdžius sukuriant inovatyvią hibridinio mokymosi metodiką. 

 3. Tobulinti suaugusiųjų švietėjų patirtį dirbant su virtualiais asistentais (VA).

 

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 1. Hibridinio mokymosi (HL) scenarijai ir egzistuojančios praktikos.

 2. Hibridinio mokymosi metodika dėstytojams.

 3. Virtualūs asistentai ir jų taikymas praktikoje. 

 

Projekto partneriai:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022-12-31 iki 2024-12-30.

Projekto svetainė: bus atnaujinta vėliau.

+ Plačiau
IMONED

IMONED: Nuotolinio mokymosi žinių ir įgūdžių tobulinimas mokytojams (Nr. 2020-1-ES01-KA201-082730).

Apie projektą

Projektas skirtas mokyklų ugdymui – įvairių rūšių mokyklų (pradinių ir vidurinių) mokytojams.

 

Projekto prioritetas – „Mokytojo profesijos profilio stiprinimas“, tai sprendžiama sukuriant produktus, skirtus mokytojams bei mokykloms. Šie produktai skirti mokytojams, kurie nėra labai gerai susipažinę su nuotolinio mokymosi problemomis esant dabartinei epidemijai. Nepaisant dabartinės situacijos, problema išliks dėl mokytojų žinių spragų nuotolinio mokymosi srityje.

 

Projektas „IMONED“, iškeldamas prioritetą „Inovatyvi praktika skaitmeninėje srityje“, padės sumažinti šias problemas šalyse, kuriose ši problema atsirado netikėtai.

Projektas „IMONED“ taip pat skirtas ilgalaikiams mokytojų poreikiams kelti savo įgūdžius ir kompetencijas kuriant šiuolaikinį mokinių mokymo turinį ir nuolat tobulinant naujoviškas ir modernias technologijas bei priemones.

 

Projekto tikslams pasiekti bus sukurti intelektiniai rezultatai:

 • IO1 – Metodologija mokytojams kaip kurti ir teikti nuotolinius mokymus.

 • IO2 – Technologinių įrankių rinkinys mokytojams.

Projekto svetainė http://www.imoned.eu/

MENNET

MENNET: Mokymo tinklas, skirtas palengvinti įgūdžių tobulinimą (No.2018-1-LT01-KA204-046946)

 

Apie projektą

MENNET paspartins žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų įsitraukimą į mokymąsi visą gyvenimą, padės tobulinti įgūdžius, kurie leis lengviau integruotis į visuomenę. Tai bus pasiekta teikiant mokymus virtualioje aplinkoje, kur kvalifikuoti mokytojai ir instruktoriai taikys suaugusiems skirtus mokymosi metodus ir išnaudos skaitmeninio mokslo teikiamas galimybes. Kiekvienam įgūdžiui skirti skaitmeniniai moduliai bus nemokamai pateikiami internetiniame tinklapyje, 5 kalbomis. 

Projekto tikslai

 1. Įvertinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų, kompetenciją rašyti, skaityti, skaičiuoti ir naudoti kompiuterį;

 2. Skatinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų tolesnį tobulėjimą, pasinaudojant novatoriškais švietimo modeliais; sukuriant keturių skirtingų submodulių mokymo programą - skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninių kompetencijų naudojimui.

 3. Sukurti mentorystės platformą skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninės kompetencijos tobulinimui.  

Projekto tikslinės grupės: Žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turintys suaugusieji. 

Projekto svetainė https://mennet.beti.lt/lt/homelt/

Kontaktai

VšĮ "Žmogiškųjų išteklių plėtros centras"

Įmonės kodas: 302706911

Adresas: S. Raštikio g. 59, Kaunas

Telefono Nr.: +370 613 77367

bottom of page