ea71bb_2bdcbb994c35448badeda095ac476415_mv2_d_6000_1972_s_2.webp

Žmogiškųjų  išteklių
plėtros  centras

Mūsų misija

Tenkinti viešuosius interesus kuriant paslaugas susijusias su neformalaus švietimo plėtra skatinant inovatyvių priemonių diegimą bei praktinį pritaikymą švietime.

Mūsų veikla
  • Mokslinė, metodologinė ir praktinė veikla, susijusi su darbo rinkos poreikių ir švietimo sektoriaus pasiūlos suderinamumo didinimu, inovacijų šiuose sektoriuose skatinimas, inovatyvių paslaugų bei produktų kūrimas.

  • Moksliniai taikomieji tyrimai: integracijos į darbo rinką tyrimai, švietimo inovacijų tyrimai, įsidarbinamumo didinimo galimybių tyrimai, darbo rinkos ir švietimo poreikių ir pasiūlos suderinamumo tyrimai, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo paslaugų kokybės užtikrinimo tyrimai, neformalaus švietimo paslaugų kokybės užtikrinimo tyrimai.

  • Inovacijų diegimas su švietimu susijusių organizacijų veikloje, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą; inovatyvių IT sprendimų diegimas neformalaus švietimo, profesinio mokymo bei suaugusiųjų švietimo srityse.

  • Projektų įgyvendinimo veikla, dalyvavimas įstaigos veiklą ir tikslus atitinkančiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

  • Organizuoti ir vykdyti nacionalinius ir tarptautinius kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus, seminarus.

  • Konsultavimo paslaugos Europos Sąjungos bei kitų fondų projektų įgyvendinimo veikloje. 

 
 

Naujienos

Lapkričio  24 – 25 dienomis vyko penktasis projekto IMONED partnerių susitikimas Kaune (Lietuva), bei tarptautinė baigiamoji projekto konferencija.

Balandžio 28 d. vyko ketvirtasis projekto IMONED partnerių susitikimas Kaune (Lietuva). Partnerių susitikimą organizavo VšĮ "Žmogiškųjų išteklių plėtros centras". Susitikimo metu buvo apibendrintas bei aptartas tolimesnis Intelektinių produktų įgyvendinimas.

VšĮ „Žmogiškųjų išteklių plėtros centras“ įgyvendina naują projektą
IMONED: Nuotolinio mokymosi žinių ir įgūdžių tobulinimas mokytojams (Nr. 2020-1-ES01-KA201-082730)".

2022 m. lapkričio 25 d. Kviečiame dalyvauti tarptautinėje projekto „IMONED: Nuotolinio mokymosi žinių ir įgūdžių tobulinimas mokytojams“ konferencijoje. Konferencija vyks Vytauto Didžiojo Universitete, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno raj.

Dalyvauti galite ir nuotoliniu būdu.

Mūsų misija - 

Tenkinti viešuosius interesus kuriant paslaugas susijusias su neformalaus švietimo plėtra skatinant inovatyvių priemonių diegimą bei praktinį pritaikymą švietime.
 

Kontaktai

VšĮ "Žmogiškųjų išteklių plėtros centras"

Įmonės kodas: 302706911

Adresas: S. Raštikio g. 59, Kaunas

Telefono Nr.: +370 613 77367