top of page

Projekto "DiPsyCa" skrajutė

Pristatome projekto „DiPsyCa – Darbuotojų skaitmeninių ir psichologinių kompetencijų stiprinimas efektyviam nuotoliniam darbui“ (projekto Nr. 2022-1-LT01-KA220-ADU-000088290) skrajutę.

Projekto idėja – stiprinti skaitmeninį ir psichologinį darbuotojų pasirengimą pereiti prie nuotolinio ar hibridinio darbo.

Projekto Facebook puslapis: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089615787298

Kontaktai

VšĮ "Žmogiškųjų išteklių plėtros centras"

Įmonės kodas: 302706911

Adresas: S. Raštikio g. 59, Kaunas

Telefono Nr.: +370 613 77367

bottom of page