top of page

Apie projektą "DiPsyCa"

VšĮ "Žmogiškųjų išteklių plėtros centras" dalyvauja įgyvendinant Erasmus+ programos finansuojamą projektą "DiPsyCa" - „Darbuotojų skaitmeninių ir psichologinių kompetencijų stiprinimas efektyviam nuotoliniam darbui“, projekto Nr. 2022-1-LT01-KA220-ADU-000088290.

Projekto idėja – stiprinti skaitmeninį ir psichologinį darbuotojų pasirengimą pereiti prie nuotolinio ar hibridinio darbo.

Pagrindiniai projekto tikslai: 

  1. Sukurti struktūrizuotą, nuoseklią, vizualizuotą mokymosi medžiagą ir įrankius, skirtus ugdyti skaitmenines kompetencijas, reikalingas efektyviam darbui nuotoliniu būdu.

  2. Sukurti emocinio atsparumo ugdymo priemonių rinkinį, kuris padės įveikti darbo nuotoliniu būdu iššūkius.

  3. Parengti atvirą nuotolinio mokymosi kursą, skirtą savarankiškam mokymuisi ir įsivertinimui.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

  1. Sukurtas atviras interaktyvus nuotolinio mokymosi kursas, skirtas suteikti nuotoliniam darbui reikalingų skaitmeninių kompetencijų ir psichologinio atsparumo stiprinimo įgūdžių.

  2. 150 asmenų, geriau pasirengusių nuotolinio darbo iššūkiams – sustiprinusių skaitmenines kompetencijas bei įgijusių psichologinį atsparumą didinančių įgūdžių.

  3. Sustiprintos projektą įgyvendinančios institucijos: sutvirtinti bei užmegzti nauji tarptautinės partnerystės ryšiai, patobulintos darbuotojų profesinės bei bendrosios kompetencijos, įgalinančios efektyviau ir kokybiškiau dalyvauti Europos šalių švietimo, mokymo bei socialiniuose bendradarbiavimo projektuose.

Projekto koordinatorius:

Socialinių projektų institutas (Lietuva), http://spinstitutas.lt/

bottom of page